Chorvátsky deň už túto sobotu aj s podporou úradu vlády

29.05.2014

Chorvátsky deň už túto sobotu aj s podporou úradu vlády
29.5.2014
Chorvátsky kultúrny spolok v Chorvátskom Grobe organizuje už túto sobotu 31.mája 2014  o 17.hod. podujatie Chorvátsky deň, ktoré je spojené s významným jubileom  - 25 rokov existencie miestneho súboru Chorvatanka.  Od svojho založenia v r. 1989 účinkovala na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Poľsku a Chorvátsku  a vo svojom repertoárimá piesne slovenské, chorvátske, české, poľské i cirkevné. Popri hlavnom súbore  existuje aj Malá Chorvatanka, ktorá je prísľubom zachovávania miestnych tradícií aj v budúcnosti.  Na Chorvátskom dni sa okrem jubilujúceho domáceho súboru   predstavia aj hosťujúce folklórne telesá LIPA a LIRA z Chorvátska.
Podujatie pod  rovnakým názvom bude pokračovať v ďalších týždňoch aj v ostatných troch bratislavských mestských častiach, kde žijú občania hlásiaci sa k chorvátskej národnostnej menšine: v Devínskej Novej Vsi, Jarovciach a v Čunove. Kompletný projekt bol podporený z dotačného programu Úradu vlády Slovenskej republiky Kultúra národnostných menšín sumou 7 320 eur a zúčastní sa ho aj Mária Jedličková, poverená úlohami splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny.
Predstavitelia chorvátskej národnostnej menšiny dlhodobo aktívne pôsobia v rozvíjaní svojich kultúrnych či jazykových tradícií. Od roku 2005 je v Devínskej Novej Vsi otvorené Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré vystavuje exponáty z histórie a života Chorvátov na území Slovenska. Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku pod vedením  predsedu Radoslava Jankoviča zastrešuje chorvátske kultúrne spolky a chorvátske folklórne skupiny. Okrem chorvátskych dní v obciach s chorvátskou minoritou organizujú aj veľký Festival chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, tiež  podporený dotáciou z programu Kultúra národnostných menšín.
Zástupcovia chorvátskej menšiny vo Výbore pre národnostné menšiny a etnické skupiny sa iniciatívne zapájajú do jeho činnosti, ako aj do činnosti  rôznych pracovných skupín  pri vypracovaní strategických a koncepčných materiálov.
Príslušníci chorvátskej národnostnej menšiny sú príkladom   vzájomne obohacujúceho spolunažívania občanov hlásiacich sa k rôznym národnostiam v Slovenskej republike.
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
 
15045