AJ OD VÁS SI NIEKTO PÝTAL ÚPLATOK?
ZNIČILO KORUPČNÉ SPRÁVANIE SA INÝCH VÁŠ ŽIVOT?
AJ VY SI MYSLÍTE, ŽE MUSÍME DAŤ KORUPCII STOP?
 

PRÁVE TU NÁJDETE KOMPLETNÉ INFORMÁCIE, KONTAKTY, LINKY, ZÁKONY A    
MECHANIZMY NAHLASOVANIA PODOZRENÍ ZO SPÁCHANIA TRESTNÉHO ČINU
KORUPCIE


 

Čo je korupcia

Možno ste sa s tým stretli: obálka s patričnou sumou, dovolenka, auto či iná výhoda. Správanie sa ľudí, ktorí úplatok poskytujú, ako aj tých, ktorí  úplatok prijímajú, je v rozpore so zákonmi. Výsledkom toho je na jednej strane „spokojnosť“ jednotlivca nad poskytnutím neoprávnenej výhody a na strane druhej poškodzovanie verejnosti a nezákonné  finančné obohacovanie sa jednotlivca, teda „nespokojnosť“ ostatných.

Aj keď pojem korupcia nie je v právnom poriadku presne definovaný prostredníctvom jednotiacej definície, ktorá by vystihovala spoločné znaky rozličných foriem korupčného správania sa, môžeme vo všeobecnosti konštatovať,  že ide o protispoločenské a protiprávne javy vo verejnom aj súkromnom sektore, ako sú trestné činy prijímania úplatku, podplácania, nepriameho úplatkárstva, volebnej korupcie a niekedy aj zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Korupcia má v celom svete spoločného menovateľa - snahu o jej zníženie, snahu o zastavenie úniku peňazí nás všetkých a ich ocitnutie sa v rukách ľudí, ktorí sa chcú protiprávne obohacovať. Slovenská republika, ako členská krajina Európskej únie, Rady Európy ako aj Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, sa prijatím viacerých medzinárodnoprávnych záväzkov a kľúčových dokumentov zaviazala obmedziť  korupčné správanie i prejavy korupcie vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Môžeme tak urobiť spolu!