Čo treba vedieť o koronavíruse

11.03.2020

- koronavírus COVID spôsobuje horúčku, kašeľ, dýchavičnosť, bolesti svalov a únavu;
- prenáša sa kvapôčkovou infekciou pri kašľaní, kýchaní či rozprávaní;

Ako sa vyhnúť nákaze?
- často si umývajte ruky mydlom, zakrývajte si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní;
- dodržiavajte aspoň metrovú vzdialenosť od ľudí, ktorí kašľú a kýchajú;
- ak sa vraciate z krajiny, kde sa objavil koronavírus, alebo ste boli v kontakte s nakazenou osobou, kontaktujte vášho všeobecného lekára alebo volajte  0800 221 234.

Viac sa dozviete na webovej stránke ministerstva zdravotníctva www.health.gov.sk.
27388