Čo týždeň – to vyššia suma: vyplatené dotácie na kultúru menšín už presiahli hranicu 3 miliónov eur

05.09.2014

„Tento rok, najmä  vďaka včasnému vyplateniu dotácie z úradu vlády, som mohol zorganizovať 14.ročník trojdňového festivalu Balvalfest 2014 v dohodnutom termíne a so všetkými účinkujúcimi. Bolo ich vyše dvesto,  z toho mnoho z nich profesionálov, ktorí nadchli viac ako 2000 divákov v amfiteátri v Kokave nad Rimavicou,“ – povedal Vladimír Sendrei, organizátor tradičného festivalu rómskej národnostnej menšiny.

Festival, ktorý sa konal od 23.8.-25.8.2014, bol  jedným z viac ako 500 rôznych podujatí, výstav, workshopov a ďalších rôznorodých aktivít národnostných menšín, ktoré Úrad vlády Slovenskej republiky v rámci programu Kultúra národnostných menšín 2014 už v tomto roku finančne podporil.

K dnešnému dňu bolo na účty žiadateľov vyplatených už 3 011 372 eur.

Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny vypláca dotácie žiadateľom už od konca marca nepretržite  - za predpokladu flexibility a promptnosti aj na strane žiadateľov. V tejto súvislosti konštatujeme, že na Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny doteraz stále nebolo doručených 26 zmlúv od žiadateľov.

Najbližšími podporenými podujatiami národnostných menšín sú už túto sobotu 6.septembra 2014 Dni obce Chorvátsky Grob, Štúrovské historické dni, ale aj mnohé iné.  
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
15813