Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Ďalšia „lastovička“ v plnení akčných plánov - nový obecný podnik v Gemeri

01.12.2017

Celozrnné, bezlepkové, závarkové,  prílohové – takéto cestoviny z dielne obecného podniku v obci Gemer sa už čoskoro môžu ocitnúť na tanieroch obyvateľov južného Gemera, ale aj napríklad v tamojších školských jedálňach.  Obecný podnik Gemer vytvorí päť pracovných miest a zamestná aj znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Vďaka manažérskym zručnostiam starostu obce Zoltána Jankóšika  začala obec tohto  roku stavať novú budovu z vlastného rozpočtu, v ktorej budú výrobné priestory, skladovacie priestory a sociálne zázemie pre zamestnancov obecného podniku. Potrebná technológia na výrobu, sušenie a balenie cestovín bude zakúpená v roku 2017 z regionálneho príspevku pre okres vo výške 23 000 eur, pričom ďalších  spolu  42 000 eur bude poskytnutých v roku 2018 a 2019: http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3209907&l=sk.

Zamestnanci budú  spočiatku platení z finančného príspevku, ktorý poskytne Okresný úrad práce z národného projektu Cesta na trh práce, aktivita č. 2: Podpora vytvárania pracovných miest pre znevýhodnených UoZ v sociálnych podnikoch pracovnej integráciea následne z vlastných ziskov obecného podniku.

V Akčnom pláne okresu Revúca, ktorý schválila Vláda SR v septembri minulého roku, je plánované vytvorenie šiestich sociálnych podnikov v okrese. Obecné podniky a obecné sociálne podniky predstavujú veľkú  výzvu pre miestnu samosprávu:  nová verejná politika vyrovnávania regionálnych rozdielov  doslova prizýva mestá a obce k spolupráci v oblasti riešenia nezamestnanosti a vytvárania nových pracovných miest.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
22996