Ďalšie financie z fondov EHP na obnovu kaštieľa a Zámockého parku v Seredi

18.03.2015

K zrenovovanému bastiónu sa pridá centrálna časť kaštieľa, park bude miestom relaxu a športu.
 
Vďaka finančnému mechanizmu EHP, ktorého správcom je Úrad vlády Slovenskej republiky, sa seredský kaštieľ a Zámocký park dočkajú ďalšej finančnej injekcie  v sume cca 603 000   eur.   K projektu pod názvom Stavebné úpravy kaštieľa a revitalizácia zámockého parku v Seredi pre zvýšenie kultúrneho a turistického potenciálu mesta  sa vo štvrtok, 19.3.2015 o 9.30 hod v obradnej miestnosti Mestského úradu v Seredi uskutoční otváracia konferencia. Partneri projektu -  občianske združenie Vodný hrad a Dom kultúry Sereď -  predstavia vo svojich prezentáciách činnosť súvisiacu so záchranou národnej kultúrnej pamiatky, ako aj o kultúrnych podujatiach, ktoré sa v zrenovovaných častiach objektu a  parku uskutočnia.
 
Prijímateľom grantu je mesto Sereď, pre ktoré je záchrana dobového kaštieľa  jednou z hlavných priorít. Aktuálny projekt je zameraný na interiérové a exteriérové stavebné práce v jeho centrálnej časti, t.zn. časti susediacej s už renovovaným bastiónom. Zrekonštruované budú aj vybrané výplne okien a dverí a opraví sa strecha kaštieľa.
 
Zámocký park je v projekte riešený ako polyfunkčný komplex rozdelený na funkčné zóny, čím sa pokrývajú požiadavky na využitie parku pre všetky vekové skupiny občanov.  Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia Pamätníka obetiam holokaustu. Po ukončení prác bude centrálna časť kaštieľa plne funkčná a vhodná na expozičné priestory pre významné podujatia mesta, zrevitalizovaná parková  zóna bude slúžiť pre aktívny oddych a relax občanov, aj návštevníkov mesta.
 
Park v spojení s postupnou rekonštrukciou objektu kaštieľa bude novou významnou destináciou v rámci celého kraja a Slovenska, prezentujúcou históriu kaštieľa mesta vo vzťahu k širšiemu kontextu dejín Slovenka a Európy, čím vznikne platforma na stretnutia, dialógy, kultúrne podujatia, cestovný ruch a prezentáciu mesta v medzinárodnom kontexte. Navrhované aktivity v projekte poskytnú možnosti rekreácie a športu v prírodnom prostredí. Urbanistické riešenie parku vychádza z väzieb na okolitú štruktúru a rešpektuje využívané komunikačné väzby na tomto území.
 
Viac informácií: http://kastiel-a-park.sered.sk/svk.
 
Kontakt: 
Branislav Bíro, MsÚ Sereď, 0917 448 115, projman@sered.sk
Tatiana Kmecová, Úrad vlády SR, 0915 984 227, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk; www.eeagrants.gov.sk
 
Mesto Sereď
www.sered.sk
 
 
17275