DAROVANIE KRVI NA ÚRADE VLÁDY

30.05.2014

Zamestnanci Úradu vlády SR, ich rodinní príslušníci  či kamaráti  budú mať možnosť už po piaty  raz darovať krv priamo na úrade vlády v pondelok, 2.júna 2014 od 8.00 do 11.00 hodiny v Novej budove, v miestnosti č. 001. Profesionálne odbery zabezpečí mobilná odberová jednotka Národnej transfúznej služby SR.
 
Všetkým darcom, ktorí sa zapoja  do tohto humánneho činu, vopred ďakujeme.
 
Kancelária vedúcej služobného úradu ÚV SR
 
15055