Deviate opatrenie splnené - viac miest pre deti v predškolských zariadeniach

26.01.2015

Do 25. februára 2015 sa môžu zriaďovatelia materských škôl a jaslí uchádzať o 10 miliónov eur vyčlenených na rozširovanie kapacity predškolských zariadení. Predseda vlády SR Robert Fico o výzve informoval na tlačovej konferencii v priestoroch materskej školy v bratislavskej Dúbravke, počas ktorej označil ďalšie splnené opatrenie z balíčka na zlepšenie životnej úrovne ľudí.

Slovensko malo v minulosti dobre vybudovanú sieť jaslí a materských škôl, no vzhľadom na negatívny demografický vývoj dochádzalo k ich rušeniu a predaju nehnuteľností, v ktorých sídlili. Dnes je ale situácia iná a rezort školstva k septembru 2014 eviduje približne 11 500 žiadostí o umiestnenie do materskej školy, ktorým nie je možné vzhľadom na nedostatočné kapacity vyhovieť.

Vyčlenené peniaze sú určené na rekonštrukciu priestorov materských škôl, na ich rozširovanie nadstavbou alebo budovanie modulových materských škôl. „Je to prvý krok k tomu, aby sme vedeli pokryť všetky žiadosti o umiestnenie do materskej školy,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler.

„Podľa výskumov predstavujú materské školy najvýznamnejší prvok výchovy a vzdelávania. Materské školy sú dôležité pre harmonizáciu pracovného a rodinného života žien, zvyšovanie zamestnanosti a mobility pracovnej sily,“ povedal Robert Fico. Chýbajúce škôlky majú podľa jeho slov negatívny vplyv aj na samotný demografický vývoj na Slovensku.

Tlačová konferencia o zvýšení kapacity jaslí a materských škôl16895