Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Dezinfekčné, dezinsekčné a deratizačné služby v objekte kaštieľa v Rusovciach
Dátum zverejnenia: 27.10.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 02.11.2020 do 09:00 hod.