Dnes sa na úrade vlády začalo kolektívne vyjednávanie

26.09.2016

V pondelok 26. septembra  2016 sa v Zrkadlovej sále  Úradu vlády Slovenskej republiky  začalo prvým kolom kolektívne vyjednávanie o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017.
 
Kolektívne vyjednávanie viedla vedúca služobného úradu Úradu vlády SR a   zúčastnili sa ho zástupcovia (vyjednávači) príslušných rezortov, ZMOSu  a VÚC,  ako aj   vyjednávači za stranu zamestnancov:  Konfederácie odborových zväzov SR a Nezávislého kresťanského odborového zväzu Slovenska.
 
Vyjednávači v prvom kole dospeli k dohode týkajúcej sa dĺžky služobného a pracovného času a  dĺžky dovolenky –  pracovný čas bude aj naďalej skrátený na 37,5 hodiny,  dovolenka  sa zvýši na 5 týždňov, zamestnanci, ktorí dovŕšili 33 rokov veku,  budú mať nárok na 6 týždňov dovolenky a zamestnanci ustanovení v § 103 ods. 3 Zákonníka práce budú mať nárok na 9 týždňov dovolenky.  O ostatných návrhoch vrátane navýšenia platových taríf budú vyjednávači rokovať na ďalšom stretnutí, avšak už v prvom kole sa dohodli  na  jednotnom prístupe v tejto otázke ku všetkým zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnym zamestnancom.
 
Predpokladané ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania by sa malo uskutočniť koncom tohto týždňa – o presnom termíne budeme informovať.
 
Úrad vlády
www.vlada.gov.sk
 
21152