Dobrý sused lepší ako rodina

23.11.2015

Toto slovenské príslovie je príznačné nielen pre ľudí žijúcich na jednej ulici, ale aj pre štáty, ktoré navzájom susedia. V duchu tohto príslovia sa už od zajtra začína medzinárodná konferencia s názvom 6. Fórum Európskych hraničných dialógov o cezhraničnej spolupráci v širšej Európe, ktorú organizuje Úrad vlády SR v spolupráci s Nórskym Barentsovým sekretariátom, Generálnym konzulátom SR v Užhorode, Národným inštitútom pre strategické štúdie – v Užhorode a Inštitútom pre stabilitu a rozvoj v Prahe.  Konferencia, ktorej rokovanie pozdraví aj minister hospodárstva SR Vazil Hudák,   sa uskutoční v dňoch 24. až 27. novembra 2015 v Košiciach v hoteli Yasmin a Užhorode a na najvyššej úrovni sa jej zúčastní štátna tajomníčka MZV NK pani Elsbeth Tronstad a ďalší poprední predstavitelia rezortov, ako aj Úradu vlády SR. Svoju účasť potvrdilo tiež viac ako   100  expertov na cezhraničnú spoluprácu z celej Európy, predstaviteľov neziskového sektora či spoločností a inštitútov dlhodobo pôsobiacich v oblasti cezhraničnej spolupráce.
 
Bohatý program, ktorý je zverejnený na stránke: http://www.eeagrants.sk/6945/cezhranicna-spolupraca/, ponúka možnosti tak na analýzu aktuálneho stavu cezhraničnej spolupráce, ovplyvňovaného množstvom faktorov, ako aj na kladenie si otázok o budúcnosti takejto spolupráce či získavanie nových impulzov a námetov s cieľom posilniť kontakty medzi susedskými krajinami  v hospodárstve, obchode,  cestovnom ruchu, zamestnanosti,  ale aj v možnosti voľného a hlavne bezpečného pohybu občanov.    
 
Zaujímavé budú aj témy financovania cezhraničných aktivít  či úlohy médií v informovaní o cezhraničných aktivitách a spolupráci. Neformálna diskusia s novinármi z Ukrajiny, Maďarska a Slovenska sa uskutoční v utorok 24.11.2015 o 20.hodine v Košiciach v hoteli Yasmin  za účasti J.E. Ingy Magistad, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike a ďalších odborníkov.Nesporne podnetnou bude aj návšteva Užhoroduv stredu, 25.11.2015, kde  budú odborníci „priamo na mieste“ dopoludnia diskutovať na tému cezhraničnej spolupráce samospráv na oboch stranách hranice EÚ a popoludní o režime štátnej hranice a malom pohraničnom styku. Od štvrtka 26.11.2015 do piatku 27.11.2015 bude konferencia pokračovať opäť v Košiciach.
 
Informácie akontakt pre médiá: Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; mobil:  +421 915 984 227.

Účasť médií na konferencii je voľná. V prípade záujmu zúčastniť sa návštevy Užhorodu je nutné najneskôr do utorka dopoludnia túto skutočnosť oznámiť na vyššie uvedenom telefónnom čísle.
 
Úrad vlády SR – Odbor grantov EHP a Nórska
www.eeegrants.gov.sk
19514