Dobrý trh v Bratislave už budúci utorok aj s účasťou úradu vlády

11.09.2015

Úrad vlády SR je Národným kontaktným bodom  Programu Švajčiarsko-slovenskej spolupráce, vďaka ktorému sa podporujú rôzne projekty aj v oblasti skvalitnenia sociálnych služieb pre  telesne aj mentálne hendikepovaných klientov.  V rámci programu sa podarilo zlepšiť služby a zrekonštruovať priestory Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ako aj v domove sociálnych služieb – DOMKO   v  Košiciach. Realizátormi projektov sú Gréckokatolícka charita Prešov a Košický samosprávny kraj.
 
Zástupcovia obidvoch zariadení sa v utorok, 15.9.2015 zúčastnia   tradičného a veľmi obľúbeného podujatia Dobrý trh, ktoré organizuje mestská časť Staré mesto na Panenskej ulici v Bratislave. V jednom z mnohých stánkov budú ponúkať originálne, ručne vyrobené práce svojich klientov, do ktorých vložili veľký talent, umenie a určite aj svoje srdce.

Dobrý trh® na Panenskej je komunitný projekt, ktorý vznikol v spolupráci so susedmi a susedskými organizáciami. Dobrý trh na Panenskej sú otvorené dvory a záhrady, koncerty v Artfóre, burza na nádvorí ZUŠ či prehliadky v evanjelickom kostole. Trhovníci sú susedia aj deti, lokálni výrobcovia, ale aj dovozcovia exotických a výnimočných produktov. 
 
Tešíme sa na Vašu návštevu aj pri našom stánku!
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk

Info o projektoch:

Gréckokatolícka charita Prešov – projekt zameraný na komplexné soc. služby pre deti a mladistvých
Obdobie realizácie: január 2012 –december 2016
Prostriedky: cca 1 100 000 €
 
Pracovníci  denného centra  Domu sv. Anny v Starej Ľubovni sa usilujú o vyššiu integráciu zdravotne postihnutých detí a mládeže do bežného života. Využívajú na to nielen liečebnú rehabilitáciu, ale najmä sociálnu terapiu. Práve ňou chce charita podporiť osamostatňovanie sa mladých ľudí pri starostlivosti o seba či domácnosť. Psychologická rehabilitácia odstraňuje ich psychické bariéry a počas pracovnej rehabilitácie si mladí ľudia osvojujú pracovné návyky. V rámci pracovnej rehabilitácie sa klienti aktívne podieľajú  na výrobe rôznych výrobkov. Výsledok ich úsilia a teda rôzne druhy výrobkov nájdete nielen tu na Dobrých trhoch v našom stánku, ale samotný katalóg výrobkov, ktorý je dostupný aj na webovej stránke GKCH.  Tí, ktorí dosiahnu vyšší stupeň pracovnej nezávislosti, rozvíjajú svoje zručnosti  v chránenej dielni a učia sa žiť v simulovanej domácnosti. Klientom je poskytovaná prepravná služba, o ktorú je  každým rokom väčší záujem. Okrem iného sa plánuje zriadenie Špeciálnej cirkevnej základnej školy čím sa prepojí doterajšia sociálna starostlivosť poskytovaná GKCH s výchovou a vzdelávaním detí. GKCH sa prostredníctvom rôznych podujatí tiež snaží o interakciu medzi mladými ľuďmi s postihnutím a ostaným obyvateľstvom.
 
 
Vstúpte k nám...Domov sociálnych služieb DOMKO
Obdobie realizácie: január 2012 – jún 2016
Prostriedky: cca 1 300 000 €
 
Vďaka projektu Košického samosprávneho kraja  je DOMKO už kompletne zrekonštruované a umožňuje poskytovať klientom týždennú pobytovú formu. Domov je uspôsobený tak, aby zjednodušil pohyb imobilných klientov a nanovo boli vybavené aj špecializované miestnosti pre terapie a ďalšie miestnosti domova.  Vznikol tak priestor pre kvalitnejšie služby rozšírené o nové aktivity a vytvorenie Centra voľného času v popoludňajších hodinách.  V rámci Centra voľného času sa majú realizovať vybrané terapie ako napríklad ergoterapia, keramika, arteterapia (enkaustika), fotografovanie a pod. Týmto krokom sa naplní heslo „Domkáčov“:  otvárame dvere pre širokú verejnosť, čo klientom umožní výraznejšie sa integrovať do bežného života.  Projekt má už za sebou výnimočné podujatie - vo februári 2013 sa uskutočnili celoslovenské zimné zábavno - pohybové hry pre mentálne postihnutých klientov zo slovenských domovov sociálnych služieb. S chuťou si zašportovalo viac ako 120 klientov z 20 zariadení  celého Slovenska. V súčasnosti sa o DOMKu a tiež aktivitách realizovaných v rámci projektu pripravuje publikácia.
 
 
18773