Dodatok ku schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorá ruší podmienku vytvorenia min. 5 pracovných miest je už v platnosti

25.09.2018

Veľkostná kategória podniku

Mikro podnik

Malý podnik

Stredný podnik

Intenzita pomoci pri vytvorení minimálne 1 pracovného miesta pre UoZ

70 %

65 %

55 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ

80 %

75 %

65 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ

85 %

80 %

70 %

Intenzita pomoci pri vytvorení 3 a viac pracovných miest pre znevýhodnených UoZ

90 %

85 %

75 %

Maximálna výška pomoci jedinému podniku v prepočte na jedno vytvorené pracovné miesto nesmie presiahnuť 40 000 eur. Celková výška pomoci jedinému podniku nesmie presiahnuť 200 000 eur v priebehu obdobia prebiehajúceho fiškálneho roka a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov.

Schéma v znení dodatku č. 1