Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek na chladenie a dokurovanie kancelárskych priestorov v budove ÚV SR na Námestí slobody 1 v Bratislave
Dátum zverejnenia: 09.10.2017