Dodávka, montáž a servis klimatizácie pre vybrané objekty Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave
Dátum zverejnenia: 10.07.2020
Lehota na predkladanie ponúk: 16.07.2020 do 10:00 hod.