Dodávka novín, denníkov a periodík pre potreby Úradu vlády Slovenskej republiky
Dátum zverejnenia: 23.11.2012