Dohoda o poskytnutí 5 miliónov eur na rekonštrukciu čeľadníka a historických záhrad v Rusovciach je podpísaná

13.11.2013

          Predseda Výboru pre finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru Anders Erdal  a vedúci Úradu vlády SR Igor Federič, za účasti predsedu vlády SR Roberta Fica,  jej excelencie, veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva v SR Inge Magistad, jeho excelencie, veľvyslanca SR v Nórsku Františka Kašického a ďalších hostí, dnes podpísali medzinárodnú dohodu o financovaní programu Európskeho kultúrneho dedičstva, financovaného z Finančného mechanizmu EHP na roky 2009 - 2014. Podpisom dohody sú priamo vyčlenené finančné prostriedky vo výške 5 miliónov eur aj na  rekonštrukciu čeľadníka a historických záhrad  v areáli kaštieľa v Rusovciach.  Granty EHP krajín Nórska, Islandu a Lichtenštajnska tak pokračujú v niekoľkoročnej podpore obnovy vzácnych historických pamiatok na Slovensku ( Reduta v Bratislave, Sobášny palác v Bytči, Katova bašta v Košiciach a pod).  
  
Celková suma, ktorou sa prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP na roky 2009 - 2014 podporia aj ďalšie projekty v rámci  programu Európskeho kultúrneho dedičstva, ukotvená v podpísanej dohode, je 14 026 471 Eur -  85% z Finančného mechanizmu EHP a 15% zo štátneho rozpočtu SR.
Čeľadník v Rusovciach bude po obnove slúžiť najmä ako turisticko-informačné centrum a servisné stredisko pre návštevníkov parku. Historické záhrady budú revitalizované a cieľom projektu je aj zvýšiť ich atraktivitu pre verejnosť. Podmienkou je, že z grantu sa budú financovať len objekty plne prístupné verejnosti.
 
Úrad vlády Slovenskej republiky dnešným dňom zriadil poradný, koordinačný, odborný a iniciatívny orgán: Riadiaci výbor pre rekonštrukciu kaštieľa v Rusovciach v zložení  predseda, podpredseda a  ďalší  členovia pozostávajúci zo zástupcu mestskej časti Bratislava - Rusovce, zástupcu Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline,  zástupcu z Krajského pamiatkového úradu Bratislava, zástupcu z Odboru grantov EHP a Nórska ÚV SR,projektanta návrhu rekonštrukcie kaštieľa v Rusovciach a priľahlého areálu  Ing. arch. Jána Bahnu, zástupcu z Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalších.  Funkciu pozorovateľov na zasadnutiach riadiaceho výboru budú plniť zástupcovia veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva.                                                      

  
Vláda SR spolu s Úradom vlády SR a Ministerstvom financií SR už v septembri spoločne deklarovali  podporu celkovej rekonštrukcii kaštieľa v horizonte dvoch až troch rokov, na čo bude potrebná celková suma cca 40 miliónov eur.
Úrad vlády SR
Dohoda o poskytnutí 5 miliónov eur na rekonštrukciu čeľadníka a historických záhrad v Rusovciach je podpísaná

Späť na fotogalériu
 

13467