Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Doplňujúce voľby do Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny pre ukrajinskú menšinu už na budúci týždeň

04.07.2017

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny a predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny László Bukovszky v súlade so štatútom výboru a rokovacím poriadkom volebného zhromaždenia výboru vyhlásil dnes, v utorok 4. júla 2017 na webovom sídle http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/Výzvu na registráciu kandidátnych listín a výzvu na registráciu národnostných organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín za účelom nominovania kandidátov na členov a náhradníkov členov výboruza ukrajinskú národnostnú menšinu, ako aj registráciu voliteľov na volebné zhromaždenie.
 
Voľby sa uskutočnia vzhľadom na skutočnosť, že pre ukrajinskú národnostnú menšinu neboli na volebnom zhromaždení, ktoré sa uskutočnilo včera, pondelok 3. júla 2017 pre neplatnosť hlasov zvolení ani členovia, ani náhradníci členov výboru.
 
Organizácie jednotlivých národnostných menšín sa môžu elektronický zaregistrovať a oznámiť voliteľov na volebné zhromaždenie, ako aj navrhnúť kandidátov na členov  a náhradníkov členov výboru za ukrajinskú národnostnú menšinu, a to zaslaním potrebných listín na emailovú adresu uvedenú vo výzve najneskôr do 10. júla 2017.
 
Volebné zhromaždenie sa uskutoční v stredu 12. júla 2017od 13.00  do 15.00 hodiny  v priestoroch Úradu vlády SR v Bratislave.
 
Podrobnejšie informácie o volebnom zhromaždení je možné nájsť v rokovacom poriadku volebného zhromaždenia výboru:
/data/files/6964_rokovaci-poriadok.pdf.
 
 
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
22480