Doplňujúce voľby do výboru za ukrajinskú menšinu už zajtra

11.07.2017

Volebné zhromaždenie sa uskutoční 12. júla 2017 od 13.00 h do 15.00 h v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky v Bratislave. V tejto súvislosti László Bukovszky, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny ako predseda Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, zverejňuje na základe registrácie kandidátnych listín organizácií preukázateľne sa angažujúcich v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín zoznam kandidátov na členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny a kandidátov na náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za ukrajinskú národnostnú menšinu:
 
Kandidáti na členov výboru:
-          Pavol Bogdan
-          Anton Novák

Kandidáti na náhradníkov členov výboru:
-          Roman Dohovič
-          Marta Kákoni


Podrobnejšie informácie o volebnom zhromaždení je možné nájsť v rokovacom poriadku volebného zhromaždenia výboru : /data/files/6964_rokovaci-poriadok.pdf.
 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
22499