Dotácie ÚV SR

Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie je predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
FORMULÁRE na stiahnutie

Dotácie

Dotačné schémyArchív dotácií


Archív dotačných schém

289

Dátum poslednej aktualizácie: 23.01.2019