Dotácie ÚV SR

Finančná podpora z rezervy predsedu vlády SR pre subjekty poskytujúce pomoc obetiam domáceho násilia – termín na predkladanie žiadostí predĺžený do 11. júna 2021

Vzory tlačív na predloženie žiadosti
Vzory tlačív na vyúčtovanie dotácie NOVÉ!Vyzvanie predsedu vlády SR na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu vojnových hrobov na rok 2020

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie je predĺžený do 30. marca 2020 (vrátane).
Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov bol ku dňu 30.11.2020 aktualizovaný. Zmluvné podmienky pre žiadateľov o dotáciu ostali nezmenené, nakoľko zmeny sa týkali formálnych úpravFORMULÁRE na stiahnutie
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Dokumenty platné od 1. decembra 2020
VYÚČTOVANIE DOTÁCIE

Dotácie

Dotačné schémyArchív dotácií


Archív dotačných schém

Dátum poslednej aktualizácie: 07.07.2023