Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Drobné stavebné a montážne práce pozostávajúce z montáže sadrokartónového stropu s osvetlením a pokládkou vinylovej podlahy v priestoroch verejného obstarávateľa
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Lehota na predkladanie ponúk: 19.04.2021 do 15:00 hod.