Druhé kolo kolektívneho vyjednávania už v pondelok

30.09.2016

Úrad vlády SR oznamuje, že 2.kolo kolektívneho vyjednávania o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2017 a o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017 sa uskutoční v Zrkadlovej sále v pondelok, 3.októbra 2016 o 15.tej hodine.

Kolektívne vyjednávanie je neverejné, po jeho ukončení je možné osloviť vyjednávačov. Vstup médií je cez hlavný vchod z Námestia slobody.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
21193