Druhý deň na ITAPE - rok 2014 bude rokom spúšťania elektronických služieb

13.11.2013

        Operačný program Informatizácia spoločnosti počas druhého dňa  Medzinárodného kongresu ITAPA v Bratislave predstavil ďalšie nové elektronické služby a zdigitalizovanú časť nášho kultúrneho dedičstva. 
Na dnešnej  tlačovej konferencii generálny riaditeľ Riadiaceho orgánu OPIS  Norbert Molnár  uviedol, že v súčasnosti je k dispozícii hneď niekoľko elektronických služieb. Ide o služby Národného kontrolného úradu šetriace kapacity kontrolórov, o služby Úradu pre verejné obstarávanie, ktorého elektronické verejné obstarávanie využíva čoraz viac obstarávateľov aj podnikateľov a v neposlednom rade sú to služby Štatistického úradu SR , ktorého Integrovaný volebný informačný systém sa nedávno osvedčil ako plnohodnotná elektronická služba šetriaca čas aj finančné prostriedky. V pilotnej verzii je momentálne aj elektronická služba Úradu geodézie, kartografie a katastra na web stránke www.geoportal.sk. Jej cieľom je bezplatne poskytovať  tak verejnej správe, ako aj širokej verejnosti verifikované a autorizované mapové podklady, ktoré pochádzajú z dôveryhodného zdroja. Tieto služby budú čoskoro nasadené na portál www.slovensko.sk.
Medzi úspechy tohto roku patrí aj úplná pripravenosť Ústredného portálu verejnej správy, známejšieho pod názvom web stránky www.slovensko.sk. Podľa slov  generálneho riaditeľa Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby Ivana Ištvánffyho je portál ÚPVS plne v súlade so zákonom.  V priebehu nasledujúceho obdobia tak budú mať možnosť realizátori projektov na tento portál nasadiť nové elektronické služby, ako napríklad „čipový“ občiansky preukaz, elektronická schránka a pod.
Samostatný panel bol venovaný v priebehu druhého dňa aj digitalizácii nášho kultúrneho dedičstva. Do roku 2015 bude zdigitalizovaných niekoľko sto tisíc artefaktov z oblasti umenia, národných kultúrnych pamiatok, audiovizuálnych a písaných diel. Účastníkom kongresu boli predstavené dva projekty, a to projekt Digitálnej galérie a Digitálnej audiovízie. Obidva projekty majú za sebou viac ako tretinu z plánovaného počtu digitalizácie objektov. Zatiaľ čo digitálna galéria má niektoré zdigitalizované diela už sprístupnené na web stránkach www.digitalnagaleria.skalebo www.webumenia.sk, projekt Digitálnej audiovízie spustí projekt cinema.sk v priebehu prvého polroku roka 2014. V rámci rozsiahlej diskusie zaujímali účastníkov konferencie aj autorské práva v súvislosti so šírením zdigitalizovaných diel. Ministerstvo kultúry SR už v tejto súvislosti pripravuje novelu tzv. autorského zákona, ktorá by mala danú skutočnosť reflektovať a umožniť tak inštitúciám, aby využívali zdigitalizované dedičstvo v súlade so zákonom.
 

13464