Dušan Galis

Splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport

Sídlo: Úrad vlády Slovenskej republiky
Email: dusan.galis@vlada.gov.sk
Web: http://www.sport.vlada.gov.sk
Tel.: 02/5729 5154