Eduard Heger pre German Marshall Fund: Demokracia znamená slobodu, ale aj zodpovednosť

30.11.2021

Predseda vlády SR Eduard Heger sa dnes na pozvanie prestížneho amerického think-tanku German Marshall Fund zúčastnil na diskusii, počas ktorej hovoril najmä o budovaní demokracie, transatlantickej spolupráci, ale aj o záväzku Slovenska dodržiavať pravidlá právneho štátu.

German Marshall Fund rovnako ako mnohí partneri v zahraničí veľmi oceňujú naše odhodlanie bojovať proti korupcii, urobiť zo Slovenska právny štát a realizovať dôležité reformy pre budúcnosť našej krajiny. Označujú to za inšpiratívne a výnimočné tak v regióne, ako aj vo svete.

Diskusia sa konala niekoľko dní pre Samitom za demokraciu, na ktorom vystúpi prezidentka SR Zuzana Čaputová.
 
„Vláda napĺňa odkaz 17. novembra, stále však pred sebou máme významné ciele. Úspešne sme prešli na trhovú ekonomiku, no od roku 2004 sme neprijali žiadne významné reformy. A to je teraz našou najdôležitejšou úlohou, obzvlášť pri ekonomickom reštarte po pandémii koronavírusu,“ vyhlásil slovenský premiér. Že to vláda s modernizáciou Slovenska myslí vážne, objasnil Eduard Heger na reformách naviazaných na Plán obnovy a odolnosti SR, či už ide o vzdelávanie, súdnu mapu alebo verejné obstarávanie. Eduard Heger tiež zdôraznil, že plán obnovy chceme využiť aj na zelenú transformáciu a dekarbonizáciu slovenského priemyslu.
 
Pandémia koronavírusu so sebou okrem zdravotných rizík priniesla výrazný nárast dezinformácií, čo sa prejavilo aj na nízkej úrovni zaočkovanosti na Slovensku. Podľa prieskumov až 60 % obyvateľov neverí tradičným médiám. Už pred obdobím pandémie boli krajiny z východnej časti NATO viac vystavené rôznym hybridným hrozbám či kyber útokom. Eduard Heger informoval, že vláda chce vytvoriť Centrum boja proti hybridným hrozbám, ktorého úlohou bude analyzovať hybridné hrozby a zvyšovať odolnosť krajiny. Dosiahnuť odolnosť občanov voči týmto hrozbám chceme prostredníctvom reformy vzdelávacieho systému. Už od útleho veku musíme v deťoch podporovať kritické myslenie a učiť ich, ako majú myslieť, nie čo si majú myslieť,“ uviedol predseda vlády.
 
Nedôvera voči štátnym inštitúciám je podľa premiéra dôsledkom skorumpovaného systému, ktorý umožnili bývalé vlády. „Moja vláda má silný protikorupčný mandát, ľudia nám vo voľbách dali jasne najavo, že chcú zmenu. Preto sme ihneď po nástupe do funkcie rozviazali ruky orgánom činným v trestnom konaní a umožnili sme im vyšetrovať všetky zločiny, ktoré boli predtým zametané pod koberec. Vsadili sme na poctivých policajtov, prokurátorov a sudcov a veríme, že krok za krokom dospejeme k očiste spoločnosti,“ skonštatoval premiér.
 
Na diskusii sa zúčastnili zástupcovia diplomatického zboru, medzinárodných think-tankov a médií z viacerých krajín, preto sa hovorilo aj o zahranično-politických témach.  Premiér Eduard Heger zdôraznil, že Slovensko je spoľahlivým členom NATO a USA sú pre nás strategickým partnerom a spojencom. Predseda vlády informoval, že aktuálne prebieha najväčšia modernizácia slovenskej armády. „Dlhodobo zvyšujeme naše investície do obrany, máme ambíciu dosiahnuť 2 % HDP a k tomuto cieľu sa postupne približujeme. Na budúci rok budeme do obrany investovať 1,8 % HDP,“ priblížil Eduard Heger.
 
So zahraničnou politikou súvisí aj energetická bezpečnosť Slovenska. Momentálne sme závislí na dovoze zemného plynu z Ruska, ale už dlhodobo pracujeme na diverzifikácii trás a zdrojov. Odchádzame od uhlia a zaviazali sme sa dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku  2050. Na to, aby sme tento záväzok mohli uskutočniť, využijeme aj jadrovú energiu, ktorá tvorí 50 % nášho energetického mixu. Po tzv. plynovej kríze z roku 2009 sme vybudovali reverzné toky plynu. „Myslíme však aj na budúcnosť Ukrajiny, preto od roku 2014 máme vybudovaný fyzický reverz plynu zo Slovenska,“ povedal Eduard Heger.
 
German Marshall Fund of the United States je nezávislá politická organizácia presadzujúca princípy demokracie, ľudských práv a medzinárodnej spolupráce, ktoré slúžili ako základ mieru a prosperity od konca druhej svetovej vojny.
28994