> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Eduard Kukan


minister zahraničných vecí Slovenskej republiky
od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Ministerstvo zahraničných vecí

Eduard Kukan sa narodil 26. decembra 1939 v Trnovci nad Váhom. Po absolvovaní Inštitútu medzinárodných vzťahov v Moskve získal v roku 1964 doktorát práva na Karlovej univerzite v Prahe.

Na československé ministerstvo zahraničných vecí nastúpil po štúdiách v roku 1964 a pôsobil v zahraničných službách ako kariérny diplomat.

V rokoch 1968-1973 zastával funkciu atašé, druhého tajomníka a chargé d'affaires na československom veľvyslanectve v Zambii, v rokoch 1973-1976 pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSSR, v rokoch 1977-1981 bol radcom-veľvyslancom na čs. veľvyslanectve v USA, v rokoch 1985-1988 veľvyslancom ČSSR v Etiópii, v rokoch 1990-1992 veľvyslancom a stálym predstaviteľom ČSFR pri OSN v New Yorku. Po rozdelení ČSFR pôsobil v tejto funkcii za Slovenskú republiku do roku 1994.

Na 48. Valnom zhromaždení OSN bol zvolený za predsedu Výboru pre humanitné, sociálne a kultúrne otázky. Čestný doktorát práv mu udelili na americkej univerzite Uppsala (štát New Jersey).

Od marca do novembra 1994 bol ministrom zahraničných vecí SR (delegovaný za Alianciu demokratov SR).

Podpredsedom a predsedom programovej rady Demokratickej únie (DU) bol od marca 1996 do marca 1997, keď ho vymenovali za predsedu DU. Je členom Slovenskej demokratickej koalície (SDK) a od júla 1998 je jej podpredsedom.

Od novembra 1994 do ukončenia prvého volebného obdobia NR SR bol jej poslancom a členom viacerých výborov pre spoluprácu s medzinárodnými organizáciami (Medziparlamentná únia, Západoeurópska únia, Európska únia).

Je ženatý a má dve deti.