Efektívnosť poskytnutých prostriedkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu presiahla 100 %

05.05.2017

Dnes, v piatok 5.mája 2017 sa v Hoteli Bôrik v Bratislave uskutočnilo posledné výročné stretnutie pri príležitosti ukončenia Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v období rokov 2007 – 2017 za účastiJ.E. Alexandra Wittwera, veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike, Siroca Messerliho, zástupcu Švajčiarskej agentúry pre rozvoj, Jána Kraka, generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, zástupcov inštitúcií a organizácií Švajčiarskej konfederácie  podieľajúcich sa na implementácii programu, zástupcov odboru riadenia a implementácie   Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR a ďalších hostí.
 
Veľvslanec A.Wittwer, ktorý osobne navštívil množstvo projektov, skonštatoval, že „práve tieto projekty utužujú priateľstvo medzi oboma krajinami a mnohé z nich sú udržateľné na mnoho rokov“. Zástupca Švajčiarskej agentúry pre rozvoj, ktorá sa priamo podieľala na Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce S.Messerli vyzdvihol úspech projektu zameraného na odborné vzdelávanie a prípravu. „Je to dobrý príklad súladu švajčiarskeho know – how  s reálnymi potrebami prijímateľskej krajiny“. Ján Krak z Úradu vlády SR uviedol:  „Spolupráca so švajčiarskymi partnermi bola na vysokej úrovni a ostáva nám len si zaželať, aby sme mali aj ďalšie obdobie financované zo Švajčiarskeho finančného mechanizmu.
 
V rámci končiaceho sa programu, ktorý slúžil najmä na znižovanie rozdielov medzi krajinami EÚ, ale aj v rámci našej krajiny v oblasti inovácií, sociálnych služieb, cestovného ruchu, vzdelania, vedy a techniky, sa v Slovenskej republike realizovalo 21 hlavných projektov. Významný  bol aj príspevok poskytnutý na realizáciu 40 malých a spoločných projektov prostredníctvom Blokového grantu, ktoré boli implementované mimovládnymi neziskovými organizáciami. Celková výška príspevku predstavovala  sumu viac ako 60 miliónov EUR, z čoho až 42% smerovalo na východ Slovenska. Účastníci výročného stretnutia skonštatovali, že čerpanie príspevku prekročilo 97% z celkových oprávnených výdavkov Švajčiarskeho finančného mechanizmu a až 56 indikátorov zo 122 stanovených bolo prekročených,  teda efektívnosť poskytnutých prostriedkov presiahla 100%. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky  na základe finančnej kontroly konštatoval, že z pohľadu účelu projektov naplánované výsledky boli dosiahnutéodchýlky nastali iba smerom nahor, čo je podľa vyjadrení NKÚ SR osobitne pozitívnou črtou programu.
 
Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod  Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce pripravil pri príležitosti ukončenia programu 5 propagačných videoklipov mapujúcich výsledky programu vo všetkých oblastiach prinášajúcich úžitok občanom Slovenskej republiky.  Videoklipy budú k dispozícii na stránkach programu, úradu vlády, veľvyslanectva, realizátorov projektov, švajčiarskych partnerov a médiám.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk; www.swiss-contirbution.sk
 
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
www.eda.admin.ch
22204