Elektronické schránky zriadené od 1.januára 2014 uľahčia kontakt občanov s úradmi

02.01.2014

Od  včera, 1. januára 2014, sprístupnila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk 4,5 milióna elektronických schránok pre občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili 18rokov.
 
Úlohou elektronických schránok je umožniť elektronickú komunikáciu občanov a podnikateľov s verejnou správou formou zasielania elektronickej správy orgánu verejnej správy alebo prijatím elektronickej správy od orgánu verejnej správy do elektronickej schránky. Elektronická správa je tvorená najmenej jedným elektronickým podaním, elektronickým úradným dokumentom (odpoveďou orgánu verejnej moci na elektronické podanie) alebo prílohou k nim. 
 
Elektronické schránky boli vytvorené  vrámci Operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a sú dostupné na stránke:  https://schranka1.slovensko.sk. Prihlasovanie sa do elektronických schránok je podľa zákona o e-Governmente možné iba prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu – tzv. eID karty vydanej po 1. decembri 2013.  eID karta občana musí mať aktivovanú Online eID funkciu; do elektronických schránok nie je možné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ako to bolo doposiaľ  na portáli www.slovensko.sk.
 
Už teraz môžu držitelia eID kariet využívať Elektronické služby Centrálnej ohlasovne sprístupnené Ministerstvom vnútra SR od 1. januára 2014, ktoré sú dostupné na stránke https://portal.minv.sk v záložke Životné situácie.
 
V prípade problémov týkajúcich sa elektronických služieb ústredného portálu verejnej správy a služieb elektronickej schránky môžu občania kontaktovať Ústredné kontaktné centrum, ktoré je v pilotnej prevádzke od 1. novembra 2013 telefonicky alebo prostredníctvom elektronického formulára: https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident Operátori na  telefónnom čísle + 421 2 35 803 083sú k dispozíciípočas pracovných dní v čase od 8.00 h do 18.00 h. Mimo uvedených časov a v dňoch pracovného pokoja môžu občania  zanechať telefonický odkaz a operátori kontaktného centra zavolajú spätne. Ústredné kontaktné centrum slúži na telefonické poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky.

Používateľská príručka o elektronickej schránke je dostupná na: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/eDesk_Pouzivatelska_prirucka.pdf
14024