Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov

25.04.2014

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby dňa 23.04.2014 zorganizovala v priestoroch účelového zariadenia Hotela Bôrik v Bratislave seminár k národnému projektu Elektronické služby spoločných modulov Ústredného portálu verejnej správy a prístupových komponentov.
 
V poradí šiesty zo série seminárov, ktorý sa uskutočnil k tomuto projektu, sa tešil veľkému záujmu a  zúčastnilo sa ho viac ako 60 účastníkov z rôznych inštitúcií integrujúcich sa na Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk).
 
Program bol rozdelený do dvoch nezávislých častí, v ktorých sa prednášajúci venovali hlavným témam seminára: nástroj pre vytváranie elektronických formulárov pre Modul elektronických formulárov (eForm) Ústredného portálu verejnej správy (Designer MEF) a  integrácia na Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov (MDUERZ).
 
Seminár prebiehajúci interaktívnou formou bol ukončený diskusiou, v ktorej prednášajúci zodpovedali viacero technických a procesných otázok kladených zo strany účastníkov.
 
Všetky dôležité informácie, ktoré boli prezentované na seminári, nájdete na www.nases.gov.sk.
 
14791