Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Európska komisia dnes schválila Slovensku Partnerskú dohodu na roky 2014 – 2020

20.06.2014

V piatok 20. júna 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. eur na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13,7 mld. eur, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. eur a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. eur.  Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.

Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy. 

Podrobnejšie informácie k schváleniu tohto strategického dokumentu odznejú na tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády SR pre investície Ľubomíra Vážneho s komisárom EK pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom v utorok 24. júna 2014 o 11,30 h na Úrade vlády SR.
 
Partnerskú dohodu SR môžete nájsť na www.partnerskadohoda.gov.skwww.nsrr.sk
15251