> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Eva Slavkovska


ministerka školstva a vedy Slovenskej republiky
od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998sa narodila 17. júla 1942 v Bratislave. Po skončení Jedenásťročnej strednej školy v roku 1959 pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor história - slovenský jazyk. Štúdium ukončila v roku 1964.

Od roku 1964 pracovala ako učiteľka na základnej škole, neskôr na učňovskej škole v Bratislave. V roku 1967 vyučovala na Strednej ekonomickej škole v Nitre.

V roku 1969 bola promovaná na doktorku filozofie. V roku 1979 obhájila kandidátsku prácu na Historickom ústave SAV, kde zároveň pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka. Publikovala viacero vedeckých štúdií i vedecko-populárnych prác. Vystupovala na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.

V roku 1990 vstúpila do Slovenskej národnej strany. Je predsedníčkou Okresnej rady SNS Bratislava IV, členkou Predsedníctva SNS a od februára 1994 prvou podpredsedníčkou SNS.

Do funkcie členky vlády Slovenskej republiky ju nominovala Slovenská národná strana.

Medzi osobné záľuby PhDr. Slavkovskej patria historické pamiatky a kultúra. Je vydatá, má dve deti. Aktívne ovláda ruský a pasívne nemecký jazyk.