Exkurzie na Úrade vlády SR

Úrad vlády SR v roku 2011 rozhodol, že otvorí svoje dvere pre širokú verejnosť. Teraz už môžete aj vy nahliadnuť do priestorov, kde sa stretávajú predstavitelia vlády, kde pracujú a pripravujú nové zákony. Môžete si pozrieť úrad  zvnútra, obdivovať jeho reprezentačné priestory, kaplnku, dozvedieť sa o histórii záhrady a navštíviť tiež  tzv. novú budovu, postavenú v rokoch 1975 - 1977. Ak sa rozhodnete navštíviť Úrad vlády SR, zaberie vám to necelú hodinku.

V prípade, že budete mať záujem o exkurziu,  je potrebné, aby ste vyplnili formulár žiadosti o exkurziu, ktorý  nájdete na tejto stránke hneď pod nadpisom.

Exkurzie organizujeme pre skupiny; jednotlivci si bývalý Letný arcibiskupský palác môžu prezrieť počas dní otvorených dverí. Vtedy si možno poprezerať priestory úradu aj s rodinou či priateľmi, prípadne položiť otázku niektorému z našich politikov.

Organizované prehliadky sa konajú väčšinou v piatok počas celého pracovného dňa,  ak to nevylúči program vlády SR. Sprievod spojený s výkladom vám zabezpečia pracovníci Úradu vlády SR. Prehliadka sa začína vo vstupnej hale historického paláca, potom si prehliadnete kaplnku, kde dostane výklad týkajúci sa  jej histórie a jej postupnej prestavby.

V kaplnke sa každú stredu slúžia celebrované omše, ktoré sú sprístupnené širokej verejnosti. Striedajú sa rímskokatolícka omša, gréckokatolícka svätá liturgia, Evanjelické služby Božie a menšinové bohoslužby. Po obhliadke kaplnky sa presuniete do Zrkadlovej sály, v ktorej sa uskutočňujú oficiálne prijatia, slávnostné obedy, významné rokovania a podpisovanie medzinárodných zmlúv. 
Cez záhradu prejdete do tzv. novej budovy, kde si môžete prehliadnuť miestnosť, kde zasadá vládny kabinet. Tu dostanete podrobný výklad o jednotlivých členoch vlády, o zasadacom poriadku a v neposlednom rade o legislatívnom procese pri prerokúvaní vládnych materiálov. 

Na prízemí budovy sú priestory, ktoré slúžia pre novinárov,  keďže vo veľkej zasadačke býva po každom rokovaní vlády tlačová konferencia. Médiá majú na začiatku rokovania vlády povolený vstup do rokovacej miestnosti na tzv. fototermín. Vstupné priestory vestibulu novej budovy využívame na komorné výstavy k aktuálnym témam.
 

Z histórie paláca
 

Na území ohraničenom dnešnými ulicami Štefánikovou, Leškovou, Spojnou a Námestím slobody,  dal v roku 1614 postaviť ostrihomský arcibiskup František  Forgách letné arcibiskupské sídlo a zriadiť okrasnú a ovocnú záhradu. Juraj Lippay, ktorý  bol ostrihomským arcibiskupom v rokoch 1642 až 1666, dal vo veľkolepom štýle prestavať palác, ako aj záhradu. Palác mal centrálne situovaný podjazd a klasické dispozičné riešenie. Za arcibiskupa Imricha Eszterházyho palác prestavali v barokovom slohu a v tomto štýle bola v rokoch 1739 až 1740 upravená aj kaplnka.

V rokoch 1761 až 1765 za arcibiskupa Františka Barkóczyho bol exteriér budovy poznačený dynamickým barokovým štýlom, kým interiéry boli vyzdobené v duchu modernejšieho rokoka. Definitívnu podobu získal palác v 60. rokoch 18. storočia podľa projektu architekta F. A. Hillebrandta. Pred hlavným vchodom do paláca pristavali stĺpovú predsieň s hornou terasou – portikus, spod ktorého  sa vchádzalo do vestibulu.Za bránou bolo situované široké jednoramenné schodisko vedúce nahor do salónov a súkromných komnát. Na záhradnej strane postavili mohutné dvojramenné schodisko, ktoré do výšky terasy niesli svalnaté postavy atlantov. Kým v Lippayovom renesančnom paláci bol dôraz položený na dvorové fasády obrátené k záhrade, Barkóczyho barokový palác obrátil svoju monumentálnosť k dnešnému námestiu.

Keď sa v r.1820 kardinál Alexander Rudnay vrátil aj so sídelnou kapitulou z Trnavy do Ostrihomu, stratili  na význame aj arcibiskupské paláce v Bratislave. Zvlášť výrazný úpadok zaznamenal opustený Letný arcibiskupský palác, ktorý bol poškodený aj požiarom.

Cisárskym patentom z roku 1879 prešiel palác do majetku vojenského eráru. Armáda v ňom zriadila vojenskú nemocnicu. Z obdobia, keď palác slúžil vojenskej nemocnici, je dôležitý  dátum 4.mája 1919, kedy sem priviezli telesné pozostatky generála Milana Rastislava Štefánika a troch talianskych pilotov, ktorí tragicky zahynuli pri pristávaní lietadla v Ivánke pri Dunaji. Po piatich dňoch usporiadali Štefánikovi na nádvorí paláca vojenskú rozlúčku a s veľkými poctami ho previezli do rodných Košarísk.

Budova sa dočkala nového povznesenia až v r. 1939, kedy sa stala sídlom slovenskej vlády. V rokoch 1939 – 1942 sa uskutočnila posledná veľká prestavba celého kaštieľa. Architekt Emil Belluš upravil palác pre administratívne účely. Schátrané bočné krídla zbúrali a nahradili novostavbami, strednú časť paláca a kaplnku zachovali a zreštaurovali.

V rokoch 1942 – 1945 v paláci sídlilo ministerstvo zahraničných vecí vojnového slovenského štátu. Po roku 1948 bol palác sídlom Predsedníctva Zboru povereníkov. Od 1. januára 1993 je  budova bývalého Letného arcibiskupského paláca spoločne s novou prístavbou z rokov 1975-77 sídlom Úradu vlády samostatnej  Slovenskej republiky.

Na poschodí paláca je najreprezentačnejším priestorom bývalá audienčná sieň, dnes Zrkadlová sála. Priestornosť slávnostnej sály opticky umocňujú vysoké zrkadlá s pozlátenými zdobenými rokajovými ornamentmi, štuková dekoratívna výzdoba, pozlátená ornamentálna výzdoba na drevených okenných garnižiach, vysokých zrkadlách na bočných stranách, ako aj  na monumentálnom drevenom vyrezávanom zlatom lustri. Zaoblené rohy miestnosti vypĺňajú plastiky, symbolizujúce štyri ročné obdobia.

V terajšej podobe sieň tvorí jeden z mála slohovo zachovaných priestorov bratislavskej barokovej palácovej architektúry druhej polovice 18. storočia. Audienčná sieň slúži – tak ako v minulosti – na slávnostné prijímanie návštev, dôležité stretnutia a iné reprezentatívne podujatia.

Súčasťou reprezentačných priestorov sú aj tri salóny – žltý, zelený a ružový. V každom sú tri pravouhlé pozdĺžne okná a drevené vyrezávané biele obloženie, steny sú pokryté tapetovou výmaľbou v maľovaných rámoch a stred stropu zdobí  ornamentálny rastlinný motív. 
 
budova Úradu vlády SR
                                 Bočný pohľad na hlavný vchod do Úradu vlády SR

nová budova
                Replika sochy Juraja zápasiaceho s drakom pred  vchodom do novej budovy
ružový salónik
                           Ružový salónik je určený najmä pre prijatia na najvyššej úrovni
                     


 
295