Nyitólap Nyomtatható verzió Honlaptérkép
HATÁSKÖR
ESEMÉNYNAPTÁR
Predchadzajúce Nasledujúce
Apríl 2024
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
KAPCSOLAT
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava


Tel.: +421 2 572 95 318 , 322
Fax: +421 2 524 91 647
E-mail: vicepremier@vlada.gov.sk

Sajtókapcsolat:
+421 2 57295 186

Felhívás a Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Bizottsága választási közgyűlésének lebonyolításához szükséges regisztrációra

27.04.2011

Rudolf Chmel
a Szlovák Köztársaság Kormányának
emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős
miniszterelnök-helyettese
 
A Szlovák Köztársaság Kormánya Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Nemek Közötti Egyenlőség Tanácsa mellett működő Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok  Bizottságának (a továbbiakban: bizottság) elnökeként a bizottság szervezeti szabálya 4-ik cikkelyének 6-ik bekezdése értelmében
 
Felhívást
 
intéza nemzeti kisebbségek identitásának és kultúrájának megőrzése, támogatása és fejlesztése területén működő szervezetek (továbbiakban „nemzetiségi szervezet”) regisztrációjára.
 
Feltételek:
 
Az alábbi szervezetek jelentkezhetnek regisztrációra:
a) szlovákiai székhellyel rendelkező polgári társulás,
b) szlovákiai székhellyel rendelkező alapítvány,
c) szlovákiai székhellyel rendelkező jogi személyek érdekszövetsége,
d) szlovákiai székhellyel rendelkező non-profit, közhasznú szolgáltatásokat nyújtó szervezet,  
e) szlovákiai székhellyel rendelkező non-profit alap,
f) szlovákiai székhellyel rendelkező bejegyzett egyház vagy vallási közösség és jogalanyiságát egyháztól vagy vallási közösségtől származtató jogi személy,
 
A regisztráció feltétele minden típusú szervezet esetében, hogy érvényes bejegyzéssel rendelkezzen az illetékes nyilvántartásban, és aktívan részt vegyen a nemzeti kisebbségek identitásának és kultúrájának megőrzésében, támogatásában és fejlesztésében.
 
Az alapszervezetekkel vagy más tagozattal rendelkező nemzetiségi szervezetek csak egyszer regisztráltathatják magukat.
 
Minden nemzetiségi szervezet egy elektort jelölhet a bizottság titkárságán, aki az adott szervezetet képviseli majd a választási közgyűlésen.
 
Minden nemzetiségi szervezet megnevezheti jelöltjeit az adott nemzeti kisebbséget képviselő bizottsági tagok személyére, és azok helyetteseire, de legfeljebb csak annyit, amennyivel az adott kisebbség rendelkezik a bizottságban. Ha a megadottnál több jelölt szerepel a regisztrációs lapon, az érvénytelennek minősül.
 
A nemzeti kisebbségek képviselőinek száma a bizottság statútuma 4. cikkelyének 5. bekezdése értelmében:
a) 5 képviselő (+ 5 póttag) a magyar kisebbségnek,
b) 4 képviselő (+ 4 póttag ) a roma kisebbségnek,
c) 2 képviselő (+ 2 póttag) a cseh kisebbségnek,
d) 2 képviselő (+ 2 póttag) a ruszin kisebbségnek,
e) 2 képviselő (+ 2 póttag) az ukrán kisebbségnek,
f) 1 képviselő (+ 1 póttag) a német kisebbségnek, 
g) 1 képviselő (+ 1 póttag) a lengyel kisebbségnek,
h) 1 képviselő (+ 1 póttag) a morva kisebbségnek,
i) 1 képviselő (+ 1 póttag) az orosz kisebbségnek,
j) 1 képviselő (+ 1 póttag) a bolgár kisebbségnek,
k) 1 képviselő (+ 1 póttag) a horvát kisebbségnek,
l) 1 képviselő (+ 1 póttag) a zsidó kisebbségnek,
m) 1 képviselő (+ 1 póttag) a szerb kisebbségnek.
 
A bizottsági tagságra és a póttagságra jelölt személyeknek, valamint az elektoroknak nem kell, hogy az őket jelölő nemzetiségi szervezet tagjai legyenek.
 
Ha az illetékes szervezet nem teljesíti a felhívás és a választási közgyűlés eljárási szabályzata által előírt regisztrációs feltételeket, regisztrációja érvénytelennek minősül.
 
A bizottság statútuma 4. cikkelyének 5. bekezdése alapján a választási közgyűlés minden nemzetiség számára külön-külön történik.
 
Az elektor a választási közgyűlésben abban az esetben helyettesíthető, ha a megbízott elektor a választási közgyűlés napján bemutatja a választási közgyűlés vezetésével felhatalmazott személynek az eredeti elektor távolmaradásáról szóló írásos igazolását és a jelölő szervezet által a nevére kiállított helyettesítési meghatalmazást.
 
A választási közgyűlés szabályait a bizottság elnöke által kiadott eljárási szabályzat tartalmazza.
 
A regisztráció az arra hivatott regisztrációs íven történik, amelyet kitöltve és aláírva kell elküldeni 2011. május 10-ig a bizottság titkárságának címére. A beérkezés időpontját az iktató bélyegzője, nem pedig a postai feladás dátuma határozza meg.
 
A regisztrációs ívhez csatolni kell:
a) a nemzetiségi szervezet megalakulását, alapítását, illetve bejegyzését bizonyító okmány fénymásolatát
b) a jelöltek nyilatkozatát, amely tartalmazza a hozzájárulásukat a nevezésükhöz, valamint a személyes adataik kezeléséhez (a választó közgyűlés eljárási szabályzatának 2. sz. melléklete)
c) a jelöltek feddhetetlenségét igazoló becsületbeli nyilatkozatot (a közgyűlés eljárási szabályzatának 3. sz. melléklete)
 
Azok a képviselőjelöltek, akiket bizottsági tagokká választanak, a bizottság titkárságán fel kell mutatniuk a legfeljebb három hónapja kiállított erkölcsi bizonyítványukat.
 
A regisztrációs ív mintája, a bizottság statútuma és a választási közgyűlés eljárási szabályzata megtalálható az emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes honlapján. (www.vicepremier.sk)
 
A titkárság postacíme:
Úrad vlády Slovenskej republiky
Sekcia národnostných menšín
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
 
Kapcsolattartó személy:
Mgr. Zoltán Szalay
Tel.: 02/57 295 461
E-mail: zoltan.szalay@vlada.gov.sk
 
 
 
A választási közgyűlés ideje
 
2011. május 16 -         9.00 h – zsidó kisebbség
                              10.15 h – szerb kisebbség
                              13.00 h – horvát kisebbség
                              14.15 h – bolgár kisebbség
2011. május 17        9.00 h – német kisebbség
10.15 h – morva kisebbség
13.00 h – lengyel kisebbség
                                   14.15 h – orosz kisebbség
 
2011. május 18       9.00 h – ruszin kisebbség
                             10.40 h – cseh kisebbség
                             13.00 h – ukrán kisebbség
 
2011. május 19       9.00 h – magyar kisebbség
                             13.00 h – roma kisebbség
 
Helyszín: A Szlovák Köztársaság Kormányhivatala - Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, Pozsony
 

3074
© 2010 - Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
Minden jog fenntartva