Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

03.03.2014 - Formulár § 136 ods. 9 písm.b) Časopis EUROKOMPAS [ - 48.61 kB]