Funkčné obdobie predsedu ÚVO sa končí, záujemcovia o pozíciu môžu zasielať svoje žiadosti

20.07.2022

Funkčné obdobie súčasného predsedu Úradu pre verejné obstarávanie sa končí tento rok. Úrad vlády SR v tejto súvislosti pripomína, že sa blíži aj koniec termínu na prihlásenie kandidátov, ktorí majú záujem stať sa predsedom úradu zaoberajúceho sa verejným obstarávaním na Slovensku. Proces voľby nového predsedu ÚVO je nastavený transparentne, kandidát musí absolvovať verejné vypočutie odbornou komisiou a splniť prísne kritériá na výber. Až následne môže byť odporučený na ďalšie schválenie vládou, resp. Národnou radou SR. Cieľom výberového procesu je získať kandidáta, ktorý má najlepšie predpoklady na riadenie úradu a zabezpečovanie jeho nezávislosti.

Informácie o výzve spolu s požiadavkami na kandidáta sú zverejnené na stránke Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie/.

Lehota na predloženie žiadosti o účasť na verejnom vypočutí je do 16. augusta 2022 do 15.00 h na adresu Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70  Bratislava.

Kandidáti, ktorí splnia zákonné podmienky účasti a predložili úplnú žiadosť o účasť, budú pozvaní na verejné vypočutie, ktoré by sa malo uskutočniť najneskôr do 16. septembra 2022.

Výsledkom verejného vypočutia a vyhodnotenia záujemcov bude vyhotovenie zoznamu odporúčaných kandidátov, ktorý bude spolu s hodnotením všetkých kandidátov a ďalšími zákonnými podkladmi predložený vláde Slovenskej republiky.
29413