> Domov > Vláda Slovenskej republiky > Členovia vlády

Gábor Gál


minister spravodlivosti SR od 22. marca 2018

Ministerstvo spravodlivosti SR