> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002

Gabriel Palacka


minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
od 30. 10. 1998 do 11. 8. 1999

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií

Gabriel Palacka sa narodil 7. novembra 1960 v Komárne. V roku 1984 ukončil štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 1991 absolvoval postgraduálne štúdium v odbore počítačové siete na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a o štyri roky neskôr získal polročné štipendium na washingtonskej Georgetown Univerzity v USA.

Po ukončení vysokej školy pracoval ako analytik na Oblastnom riaditeľstve ČSD v Bratislave, potom ako riaditeľ odboru na Ministerstve dopravy a spojov SR (1991-1992). Do roku 1994 pôsobil ako manažér a odborný konzultant ekonomicko-výskumnej firmy M. E. S. A. 10, s. r. o. v Bratislave.

Od roku 1994 do konca prvého volebného obdobia NR SR bol poslancom za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) a pôsobil ako člen výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, člen Výboru pre Európsku integráciu a člen Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a SR.

Od marca do decembra 1994 bol štátnym tajomníkom Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku.

V roku 1997 sa stal členom expertných skupín Strany demokratickej koalície (SDK) pre hospodárstvo a výstavbu. Je členom SDK.

Je ženatý, má dve deti.