GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02 / 208 37 505 02 / 5953 2505
E-mail: gpsr@genpro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.genpro.gov.sk/