Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

GENERÁLNA PROKURATÚRA SR

Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
Telefón: 02 / 208 37 505 02 / 5953 2505
E-mail: gpsr@genpro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.genpro.gov.sk/