Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Generálny tajomník služobného úradu

Agresa:Nám. slobody 1, 81370 Bratislava
Meno:Marek Vandrák
E-mail:kvsu@vlada.gov.sk
Telefóny:02/ 20925181, 02/ 20925473
Fax: