GRANTY PRE SAMOSPRÁVU – informačné dni o možnostiach európskej podpory tento týždeň na východe Slovenska

15.05.2018

Získať komplexnejší prehlaď o európskych grantoch na podporu medzinárodnej spolupráce, vďaka ktorým si môžu mestá a obce navýšiť svoje rozpočty a poskytovať tak kvalitnejšie služby svojim obyvateľom -    to je hlavným cieľom informačných dní Granty pre samosprávu, ktoré sa v týchto dňoch realizujú v niektorých krajských mestách SR. Po minulotýždňovom stretnutí v Banskej Bystrici zavítajú informačné dni už zajtra, v  utorok 15. mája 2018 a v stredu 16. mája 2018  do Prešova (Prešovská univerzita, Ul. 17. novembra 15) a do Košíc (magistrát,  Trieda SNP 48/A), vždy so začiatkom o 9.00 hodine.
 
Na jednom mieste a počas jedného dňa sa predstaví až dvanásť finančných mechanizmov,  v rámci nich aj tie, ktorých správcom či Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SRNórsky finančný mechanizmusFinančný mechanizmus EHP, ako aj  programy nadnárodnej spolupráce: INTERREG Stredná EurópaINTERREG Dunajský nadnárodný program.
 
V Prešove a Košiciach sa okrem nich tiež  predstavia: vyšehradské granty, program Európa pre občanov, Erasmus+,  programy cezhraničnej spolupráce Fond mikroprojektov Interreg V-A Poľsko-Slovensko, ENI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko a v skratke aj európske štrukturálne a investičné fondy.
 
Medzi prezentujúcimi budú, napríklad, aj František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Švajčiarskeho finančného mechanizmu, zástupcovia odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR, ako aj Adam Kamenský, ktorý pôsobí na technickom sekretariáte programu cezhraničnej spolupráce ENI v Budapešti. Z domácich sa v Prešove predstavia: Matúš Žac z Europe Direct Prešov, Jana Kičurová a Kamil Štoffa z VÚC Prešov, a v Košiciach: Štefan Zachariáš a Erényi Tunde z VÚC Košice.
 
REGISTRÁCIA NA PODUJATIA A BLIŽŠIE INFORMÁCIE: www.europapreobcanov.sk 
 
Informačné dni Granty pre samosprávu, ktoré budú 24. 5. 2018 pokračovať aj v Trenčíne,  je možné považovať za dôležitý zdroj komplexných informácií o možnosti grantovej podpory pre samosprávy. Organizátori podujatia, ktorými sú Európsky kontaktný bod a Medzinárodný vyšehradský fond  v súčinnosti so Združením miest a obcí Slovenska, informačnou sieťou Europe Direct, Zastúpením Európskej komisie na Slovensku, spolu s Úradom vlády SR, veria, že tento pilotný projekt bude  mať pokračovanie aj v budúcnosti.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
www.eeagrants.sk
www.centraleurope.gov.sk
www.danube.gov.sk
 
23571