> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998

Gustáv Krajči


minister vnútra Slovenskej republiky
od 27. 8. 1996 do 30. 10. 1998

Ministerstvo vnútra SR

Narodený 19. mája 1951 vo Fiľakove
Ženatý, (manželka Mária, tri deti: Rastislav, Marcel a Mária)

Štátna príslušnosť: SR

Národnosť: slovenská

Vzdelanie: promovaný učiteľ (PdF UPJŠ, Prešov, 1975)
Doplňujúce štúdium - stredoškolský profesor (1981 - 1984)

Kariéra: učiteľ na Základnej škole v Spišskej Novej Vsi (1975-1977), vychovávateľ v učňovskom stredisku OSP (1978), profesor v SOU - baníckom Rudňany (1979-1987), zástupca riaditeľa SOU - banícke Rudňany (1987-1991), riaditeľ SOU - banícke Rudňany (1991-1993), prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi (1994), tajomník HZDS Bratislava (1995-1996), minister vnútra Slovenskej republiky (1996).

Jazykové znalosti: ruský jazyk (aktívne)

Záujmy: šport, poľovníctvo