História vedúcich Úradu vlády SR

  od do
Mgr. Matúš Šutaj Eštok 1. septembra 2018 19. marca 2020
Ing. Igor Federič 4. apríla 2012 30. júna 2018
Ing. Viktor Nižňanský, PhD. 9. júla 2010 3. apríla 2012
Ing. Igor Federič 4. júla 2006 7. júla 2010
Mgr. Eva Hrinková 15. decembra 2005 4. júla 2006
MUDr. Štefan Hudec 24. októbra 2002 15. decembra 2005
Ing. Tibor Tóth 5. novembra 1998 14. októbra 2002
Ing. Milan Topoli 4. marca 1998 27. októbra 1998
MUDr. Milica Suchánková, CSc. 29. januára 1997 3. marca 1998
Ing. Zdenka Kramplová 15. decembra 1994 28. januára 1997
JUDr. Ján Filko, CSc. 22. marca 1994 14. decembra 1994
Ing. Ivan Lexa 30. júna 1992 18. marca 1994
JUDr. Jozef Oláh 1. októbera 1991 26. júna 1992
JUDr. Bartolomej Kunc 7. mája 1991 23. septembera 1991
Ing. Vladimír Borodovčák 1. augusta 1990 29. apríla 1991
Ing. Juraj Kolek, CSc. 1. marca 1990 31. júla 1990
JUDr. Ing. Juraj Králik 3. januára 1990 28. februára 1990
246

Dátum poslednej aktualizácie: 24.03.2020