Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

HOMMAGE À BARTÓK v Bratislave

26.02.2016

Tanečné divadlo Ifjú Szivek spolu s Maďarským inštitútom v Bratislave pripravuje špeciálne podujatie na počesť 135. výročia narodenia svetoznámeho skladateľa Bélu Bartóka. Súčasťou programu bude slávnostné otvorenie výstavy fotografií Zoltána Mósera a vystúpenie tanečného súboru s choreografiami Dušana Hégliho s názvom Bartók 135.
 
Béla Bartók bol nielen vynikajúci skladateľ, etnomuzikológ a klavirista, ale aj jeden z najvýznamnejších zberateľov ľudových piesní. Jeho tvorbou som sa už viackrát inšpiroval. Takto vznikli predstavenia ako Tanec na strunové nástroje, bicie a klavír alebo choreografia v tanečno- divadelnej inscenácií Listy,” hovorí umelecký vedúci Tanečného divadla Ifjú Szivek, Dušan Hégli a dodáva: “Je pre nás dôležité predstaviť takéhoto hudobného génia ako Béla Bartók aj domácemu publiku, najmä keď sa jeho meno spája s Bratislavou. Koncom 19. storočia totiž študoval na gymnáziu práve v hlavnom meste, a to na Špitálskej ulici.”
 
Spolupráca medzi tanečným divadlom a Maďarským inštitútom je veľmi cenná. Maďarský Inštitút v Bratislave ako súčasť Balassiho inštitútu je dôležitou súčasťou diplomatických aktivít  Maďarskej republiky na Slovensku, najmä v oblasti kultúry. Balassiho inštitút podobne ako Goetheho inštitút či Francúzky inštitút má za úlohu predstaviť a šíriť hodnoty maďarskej kultúry v zahraničí. Na strane druhej, Dušan Hégli je jedným z najaktívnejších choreografov zaoberajúcich sa činnosťou Bélu Bartóka. Slávny skladateľ sa nevenoval iba maďarskému folklóru, ale bol aj priekopníkom slovenskej hudobnej scény 20. storočia.
 
Expozícia fotografií Zoltána Mósera s názvom Túto cestu som prešiel – po stopách zberateľa ľudových piesní Bélu Bartóka je dôveryhodným opisom ciest slávneho skladateľa. Zachytáva jeho životnú cestu a odhaľuje miesta, kde  známy umelec spolupracoval pri zbere ľudových piesní, tvoril a skladal prominentné diela, ako napr. Hudba pre sláčiky, bicie nástroje a čelestu.  Po tejto ceste sa divák môže vybrať aj počas predstavenia Bartók 135. Okrem ľudových tancov zo slovenských regiónov môžete vidieť a počuť aj rumunské a maďarské choreografické zostavy.
 
Celovečerné podujatie na počesť svetoznámeho skladateľa Bélu Bartóka so simultánnym tlmočením do slovenského jazyka sa uskutoční vo štvrtok, 17. marca o 17:00 hodine v Tanečnom divadle Ifjú Szivek, na Mostovej ulici 8 v Bratislave.  Vstup je voľný.
 
 
(Zdroj: Tanečné divadlo Ifjú Szivek)
 
 
TANEČNÉ DIVADLO IFJÚ SZIVEK
Súbor bol založený v roku 1955, od roku 2000 funguje ako profesionálne tanečné divadlo. Ifjú Szivek je od začiatku jednou z najvýznamnejších umeleckých dielní maďarského folklórneho hnutia a umeleckého života Maďarov na Slovensku. Jeho najväčším prínosom je prezentácia tradičnej hudobnej a tanečnej kultúry Strednej Európy ako spoločenskej hodnoty, prostredníctvom divadelných predstavení doma i v zahraničí. Choreograf kolektívu Dušan Hégli vedie umeleckú činnosť tanečného divadla už 15 rokov. Zriaďovateľom inštitúcie je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
Kontakt:
Andrea Brezovská
marketing manager
press@ifjuszivek.sk
www.ifjuszivek.sk
+421220474103
+421907220198
 
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Mostová 8, 811 02 Bratislava
 

 
20195