Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Horizontálne priority

Stratégia NSRR definuje štyri horizontálne priority (HP):

Všetky horizontálne priority sú premietnuté v operačných programoch a centrálne koordinované prostredníctvom gestorov horizontálnych priorít. Operačný program Technická pomoc bude finančne podporovať aktivity  koordinátorov horizontálnych priorít v rozsahu vyčlenených finančných prostriedkov  pre HP v rámci prioritnej osi 1.

<< Späť 11131