Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Horúce novinky v elektronických službách na jarnej konferencii ITAPA / OPIS 2014

20.05.2014

 V stredu 21.mája 2014 sa v priestoroch hotela Bôrik v Bratislave bude konať ďalší ročník konferencie ITAPA / OPIS 2014, ktorá sa ponesie najmä v duchu predstavenia nových elektronických služieb, ale aj zdigitalizovaného národného a kultúrneho dedičstva. Konferencia je určená pre odbornú verejnosť, zástupcov štátnej správy, mimovládnych organizácií či komerčných spoločností.
V úvode konferencie vystúpi Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie, ktorý spolu s Petrom Pellegrinim, digitálnym lídrom Slovenska, otvoria veľký prednáškovo-diskusný panel o implementácii elektronických verejných služieb a o informatizácii v novom programovom období 2014 – 2020.  V rámci prvého okrúhleho stola bude  Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia EK na Slovensku, spolu poslancami Národnej rady SR, ale aj kandidátmi do Európskeho parlamentu a predstaviteľmi Európskej komisie hodnotiť, či a ako pomohlo naše členstvo v Európskej únii informatizácii Slovenska.
Druhý dopoludňajší panel bude zameraný  na praktické ukážky funkčných elektronických služieb a zdigitalizovaného výtvarného umenia.  Pozvaní odborníci: Norbert Molnár, generálny riaditeľ Sekcie operačných programov Úradu vlády Slovenskej republiky, zodpovedný za OPIS, Pavol Kopačka, riaditeľ Odboru implementácie OPIS z ÚV SR, Rastislav Janota, generálny riaditeľ NASES, ako aj  zástupcovia ministerstva vnútra Slovenskej republiky   predstavia  aktívne služby, ktoré naši obyvatelia už v týchto dňoch naplno  využívajú. Ide napríklad o používanie nového eID -  občianskeho preukazu s čipom, systému národnej evidencie vozidiel alebo centrálnej ohlasovne, cez ktorú sa obyvatelia môžu z vlastného domova odhlásiť či prihlásiť k trvalému alebo prechodnému pobytu. Diskutovať s publikom  budú hostia aj o skúsenostiach pri implementácii projektov v rámci OPIS. Mária Bohumelová a Michal Čudrnák zo Slovenskej národnej galérie predstavia úspešný projekt OPISu Digitálna galéria. Vyvrcholením predpoludnia bude udeľovanie dvoch ocenení OPIS, a to ceny za najlepšiu elektronickú službu OPIS a ocenenie, ktoré udeľuje verejnosť za najužitočnejšiu službu pre svoj bežný život – hlasovanie je možné do 21.5.2014 do 11,00 hod.  na web stránke www.itapa.sk.  
Popoludnie naštartuje jednu z najpálčivejších tém v rámci fungovania štátnej správy, a tou je proces verejného obstarávania. Výmena pozitívnych aj negatívnych skúseností v rámci okrúhleho stola môže prispieť k výraznému zlepšeniu tohto procesu. Do diskusie sú pozvaní zástupcovia za Úrad verejného obstarávania, ministerstvo vnútra SR, Úrad vlády SR, Alianciu Fair-play, ITAPU, najväčšie IT firiem, a pod. Konferenciu ukončí široká diskusia, ktorá načrtne postupné kroky potrebné k bezchybnému fungovaniu v rámci integrácie jednotlivých služieb navzájom.
Jarná ITAPA/ OPIS 2014 poskytuje jedinečný priestor pre širokú odbornú verejnosť nielen na výmenu doterajších skúseností v rámci jednotlivých tém, ale najmä pre naštartovanie ich zefektívnenia a skvalitnenia tak, aby čo najlepšie slúžili obyvateľom Slovenska.
Všetky informácie o konferencii nájdete na stránke:www.itapa.sk.
OPIS
Úrad vlády SR
14969