I. Radičová novému náčelníkovi Generálneho štábu SR: želám Vám srdce na pravom mieste

15.12.2011
prezrieť fotogalériu Prezrieť fotogalériu

Profesia vojaka nie je jednoduchá a mnohokrát je nepredvídateľná, pre povolanie vojaka sa človek nerozhoduje, musí sa preň narodiť, povedala predsedníčka vlády a poverená ministerka obrany SR Iveta Radičová na slávnostnom odovzdaní funkcie náčelníka Generálneho štábu SR, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra v priestoroch Ministerstva obrany SR v Bratislave. Človek, ktorý stojí na najvyššom poste v rámci Ozbrojených síl SR, musí byť silná osobnosť, mať riadiace schopnosti, analytické myslenie, pretože berie na seba plnú zodpovednosť a určuje priority pri plnení úloh, opísala vlastnosti náčelníka Generálneho štábu SR premiérka Iveta Radičová.

Genpor. Ľubomír Bulík sa na čelo Ozbrojených síl SR dostal v čase, keď sa Slovenská republika stala plnohodnotným členom NATO a vo funkcii bol aj v období, keď sa slovenská armáda stala plne profesionalizovaná. „Vaším heslom bolo: spoločný cieľ, rovnaké priority, jednotný tím. Je zrejmé, že ste sa ním aj každodenne riadili,“ povedala Ľubomírovi Bulíkovi počas príhovoru predsedníčka vlády SR a poďakovala mu za jeho pôsobenie vo funkcii: „Dovoľte, aby som Vám osobne poďakovala za všetku prácu a úsilie, ktoré ste vynaložili v prospech našich vojakov a Ozbrojených síl SR, v prospech Slovenskej republiky, v prospech šírenia dobrého mena Slovenskej republiky. Ďakujem Vám a prajem Vám do budúcnosti veľa zdravia, pohody a úspechov“. Predsedníčka vlády SR zároveň poďakovala za trpezlivosť aj jeho manželke a blízkym.

Novým veliteľom Ozbrojených síl a teda aj náčelníkom Generálneho štábu SR sa stal generálmajor Peter Vojtek, ktorému do jeho budúceho pôsobenia premiérka Iveta Radičová zaželala „neubúdajúcu energiu, mnoho správnych rozhodnutí, trpezlivosť, odhodlanie a srdce na pravom mieste“.

Príhovor predsedníčky vlády na slávnostnom odovzdaní funkcie náčelníkovi Generálneho štábu SRSlávnostné odovzdanie funkcie náčelníka Generálneho štábu SRÚčasť predsedníčky vlády SR na odvolaní a vymenovaní náčelníka Generálneho štábu SR v prezidentskom paláci5552