> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010

Igor Štefanov


minister výstavby a regionálneho rozvoja od 15. 4. 2009 do 11. 3. 2010

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Meno: Ing. Igor Štefanov
Dátum narodenia: 20. 5. 1964
Bydlisko: Nededza
Rodinný stav: ženatý
Znalosť jazykov: anglický jazyk - aktívne

Vzdelanie:
1979 – 1983 Stredná priemyselná škola strojnícka, Kysucké Nové Mesto
1987 – 1991 Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina
1993 – 2004 špecializované kurzy doma i v zahraničí

Prax:
1983 – 1984 VÚVT Žilina (konštruktér)
1984 – 1986 základná vojenská služba
1986 – 1986 VÚVT Žilina (konštruktér)
1986 – 1987 PKO Žilina (technický pracovník)
1987 – 1991 VŠDS Žilina (študent)
1991 – 1992 súkromný podnikateľ
1992 – 1993 Úrad práce, nezamestnaný
1993 – 2004 Colná správa SR (colný špecialista)
2004 – 2006 Žilina Invest (riaditeľ pre vnútornú správu spoločnosti)
od r. 2006 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (do 14. 4. 2009
generálny riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja)