II. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe KNM na rok 2014 je zverejnená

19.06.2014

Úrad vlády Slovenskej republiky na návrh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky  pre národnostné menšiny ako gestora zverejnil dňa 18. júna 2014 II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014. Termín predkladania žiadostí je do 19. augusta 2014.
 
II. výzva sa vyhlasuje pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014, t. j. pre národnostnú menšinu českú v objeme 64 780 eur, maďarskú v objeme 108 573 eur (z toho 100 000 eur pre podprogram 1.1 a 8 573 eur pre podprogramy 1.2 – 2.3), moravskú v objeme 7 758 eur, rómsku v objeme 53 309 eur a pre multikultúrne a interetnické aktivity v objeme 6 000 eur.
 
Národnostná menšina suma  v EUR podprogram
Česká národnostná menšina 64 780 všetky
Maďarská národnostná menšina 1.1.  100 000 1.1
Maďarská národnostná menšina 1.2 - 2.3. 8 573 1.2 – 2.3
Moravská národnostná menšina  7 758 všetky
Rómska národnostná menšina 53 309 všetky
Multikultúrne a interetnické aktivity 6 000 3.1 – 3.5
S P O L U 240 420  

 
Podrobné informácie nájdete na www.narodnostnemensiny.gov.sk
Urad splnomocnenca vlady SR pre narodnostne mensiny
Urad vlady SR
15238